Thời gian và màu sắc

Tác giả:

(Kính tặng các đồng chí nhiều tuổi Đảng)

Yêu những mái đầu trắng tơ bông
Cho đời đổi sắc: xám ra hồng
Hỡi em yêu, cổ quàng khăn đỏ
Mắt biếc nhìn trời có đẹp không ?
Trước Hội trường Ba Đình, ngày khai mạc Đại hội Đảng lần thứ IV, 14-12-1976.

Thảo luận cho bài: "Thời gian và màu sắc"