Thời Gian

Tác giả:

Từng tí tắc trong ngày
Kim đồng hồ gõ nhịp
Bao dự định hôm nay
Không làm sao theo kịp

Lại đổ lỗi thời gian
Sao đi qua vội vã
Nhưng dù có thở than
Việc vẫn còn lỡ dở

Thảo luận cho bài: "Thời Gian"