Thôi hãy khoan…

Tác giả:

Thôi hãy khoan ngậm ngùi
Trước điều chưa dễ có
Thôi hãy khoan phẫn nộ
Trước điều chưa dễ qua…

Thôi hãy khoan xót xa
Trước điều chưa dễ tới
Thôi hãy khoan nghĩ xổi
Trước điều chưa dễ quên!
1987

Bài thơ này được tác giả sửa lại vào năm 2007, và được in lại trong tập “Nheo mắt nhìn thế giới” (2008) như sau:

Thôi hãy khoan ngậm ngùi
Những gì chưa dễ có!

Thôi hãy khoan ruồng bỏ
Những gì chưa dễ qua!

Thôi hãy khoan xót xa
Những gì chưa dễ mất!

Thôi hãy khoan vùi dập
Những gì chưa dễ quên!

Nguồn:
1. Ném câu thơ vào gió, NXB Hội Nhà Văn, 2001
2. Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Thôi hãy khoan…"