Thôi Thì Vinh Nhục Có Nhau

Tác giả:

Ðêm qua bé nhớ anh không?

Sáng anh thức giấc nghe lòng lạnh đơn
Ðã cùng hẹn biển thề non
Bé đừng tính thiệt so hơn đời này

Anh thôi trốn nhủi trong say
Bé đừng ghen sảng những ngày xa đau
Thôi thì vinh nhục có nhau
Bặm môi cùng quẩy gánh sầu mà đi

Thảo luận cho bài: "Thôi Thì Vinh Nhục Có Nhau"