Thời tiết

Tác giả:


Qua đường gặp nắng:
Vai em.

Gió bay hương nhẹ
Chợt thèm môi ngon

Mưa rơi song cửa:
Mắt buồn

Trời lên cơn bão
Giận hờn miên man…

Oct 25 2001

 

Thảo luận cho bài: "Thời tiết"