Thôi Về Đi Ta Đưa

Tác giả:

Cung Vũ 


Chiều nay trên biển vắng ta
gặp mình lang thang giữa trời hoa
trải nắng sao lệ nhỏ hai hàng
thuyền xưa phơi xương khô
góc ngày hư vô còn ai
ươm men thơ ươm đời ta bơ vơ
Người qua như ngày qua
nhật nguyệt nhìn nhau , xa
Tương hội rồi tương biệt
không vưong vấn bao giờ
Chiều nay trên đảo vắng
ta gặp mình mê man
sao trời chưa gọi sáng
tim đã nhói mơ màng
người xưa đau tương tư
ta nhìn nhau như mơ đêm sâu
rồi đó nhỏ thôi về đi ta đưa
( thôi về đi , ta đưa
Thôi về đi , ta đưa ) 

 

Thảo luận cho bài: "Thôi Về Đi Ta Đưa"