Thôn xá dạ toạ

Tác giả:

Thôn xá dạ toạ

Quyên quyên tân nguyệt chiếu đình giai
Ái thử thanh tao hiệp tố hoài
Tất bát tác thang liêu đại đính
Đăng tiền ẩn kỷ khán Tề hài

Dịch nghĩa

Xinh xinh vành trăng non soi xuống thềm sân
Yêu cảnh thanh tao ấy, thoả mãn tấm lòng
Lá lốt làm nước uống thay trà
Tựa ghế trước đèn xem Tề hài
Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập)/ Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976.

Thảo luận cho bài: "Thôn xá dạ toạ"