Thu

Tác giả:

Mắt ai kia buồn như trăng bạc mệnh
Tóc sợi dài heo hắt một đời hoang
Như nhánh liễu ru khoảng trời cô quạnh
Bên sông đợi mãi chuyến đò trăm năm

Hoa sứ nay chỉ còn trơ cành nhỏ
Cây táo già lặng rớt những trái đau
Tịch liêu quá đời vào thu thấm mỏi
Đếm mỗi thu về buồn nắng chia ly

Tình như lá chưa vàng thu vội đến
Mây thu xa thoáng hiện bóng người xưa
Trăng thu cũ chở trái sầu chin đọng
Trên môi em khô rạn nỗi niềm riêng

Thảo luận cho bài: "Thu"