Thu

Tác giả:

Cho dẫu là thu đến muộn màng

Dẫu là cách trở tiết đông sang
Dẫu cho tàn hạ rồi xuân đến
Tôi sẽ chờ thu mộng lá vàng

Tôi đã chờ thu biết mấy trăng
Và nhớ Thu ôi đến vạn lần
Hình như tôi đã yêu thu lắm
Ngay từ lứa tuổi biết bâng khuâng

Tôi đã chờ thu đến mấy mùa
Thu là huyền thoại của chiều mưa
Thu là tất cả trong mơ ảo
Tôi đợi nghìn năm có đủ vừa?

Tôi sẽ chờ thu đến trọn đời
Ðể buồn những lúc nhớ xa xôi
Ðể khi thân xác nằm trơ lạnh
Tôi sẽ cùng thu dạo khắp trời

4.19.02


Số Lần Chấm: 
10

 

Thảo luận cho bài: "Thu"