Thu

Tác giả:

Thu mình …
thu bóng chiều qua
Thu hồn hoang vắng
thu ta cạn lời

Thu mưa …
thu giọt ngậm ngùi
Thu vầng trăng vỡ
thu đời lênh đênh .

Nov 25, 2002

Thảo luận cho bài: "Thu"