Thứ bảy không người yêu

Tác giả:

Thứ bảy không người yêu
Không nước hoa, son phấn
Nghe nắng rót vào chiều
Nghe đêm đi rất chậm

Thứ bảy không hò hẹn
Không liếc mắt đưa tình
Miệng nửa mơ, nửa thức
Đợi chờ tận bình minh

Thứ bảy không hờn dỗi
Nằm nghe nhạc tình yêu
Nghe gió lùa cửa sổ
Nghe khan giọng tiếng mèo

Thứ bảy không xuống phố
Tóc xoã rất thơ ngây
Những tình nhân mê mải
Đi quá đêm sang ngày
2001

Nguồn: Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010

Thảo luận cho bài: "Thứ bảy không người yêu"