Thu Cảm

Tác giả:

Đời vắng em rồi ta với ai (*)

Buồn , mưa , Trăng , gío ngút non đòai

Mầu nhung vai áo càng thêm nhớ

Lòng gã si tình nhạt úa phai

Gặp gỡ nhau chi biết có thành

Bóng mờ gương khuyết nhạt ngày xanh

Sắc hoa tàn úa mầu ly cách

Dĩ vãng đêm về ru suốt canh

To’c rối tơ vương lặng cuối đầu

Vọng chờ khắc khỏai cạn đêm thâu

Tìm nhau giây phút lần sau cuối

Biết gởi vê đâu một áng sầu

Nửa kiếp lênh đênh , nửa kiếp chờ

Mỏi mòn duyên phận lắm bơ vơ

Làm sao hái trọn trời mơ ước

Để đón Xuân sang , phủ lối mờ….

Hòai Niệm Xưa

(*) Ý Thơ VHC 

Thảo luận cho bài: "Thu Cảm"