Thu Cảm

Tác giả:

Trăng thu bàng bạc nỗi cô đơn 

Lấp lánh sao đêm mắt giận hờn
Đường vắng mình tôi sầu diệu vợi
Biết lòng ai đó có buồn hơn?

Tôi tiếc cho tôi lỡ một đời
Tháng ngày đếm mãi lá sầu rơi
Mộng mơ lấp biển đau cùng đất
Nguyện ước dời non thẹn với trời

Trăng thu vàng lạnh một màu tang
Hờ hững soi tôi kiếp bẽ bàng
Có lẽ ngày xưa ta vụng dại
Nên đành lỡ mất chuyến đò ngang

Kiếp này ta phải khổ vì nhau
Nay dẫu tơ duyên có bạc màu
Tôi nguyện với lòng xin trả hết
Để tình không lụy đến ngàn sau

Trầm Mặc Thiên Thu 

Thảo luận cho bài: "Thu Cảm"