Thư Cho Mẹ

Tác giả:

Lâu lắm rồi con không về thăm mẹ

Mà mẹ như cây lá giữa trời giông
Mẹ ngồi nghe mưa gió đổi sau vườn
Lưng mẹ còng còn hằn nỗi nhớ thương

Bao tháng ngày con xa hình bóng mẹ
Bờ dậu thưa mẹ có đứng trờ chông
Lòng mẹ đau mà vẫn cứ tươi cười
Nhìn đàn con đi mãi mãi không về

Mẹ ơi! Con sẽ về quỳ dưới chân mẹ
Hôn lại mảnh đất quê hương
Hôn lại dòng nước ngọt ngào
Để nghe mẹ hát câu:
“Vì dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập gềnh mà khó đi
…. gập gềnh mà khó đi”

Thảo luận cho bài: "Thư Cho Mẹ"