Thu Cô Liêu

Tác giả:


Thu cô liêu, tịch liêu
Cô thôn chiều ta yêu thu, yêu thu, yêu mùa thu

Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi.
Một mùa thu, một mùa thu
Lá rơi, rơi rụng buồn chi lá vàng.

Sương ấp lạnh non hương cứng lá
Đã từng nghe gió biết thu sang

Một chiều êm nghe gió thu xưa bao đềm êm
Một chiều êm, một chiều êm

Tài Liệu Tham Khảo: Thu Cô Liêu, nhạc và lời Văn Cao, Tinh Hoa Huế ấn hành 1955

Nghe cô Thái Hiền trong CD Tiền Chiến 3, Mai Ngọc Khánh, 1995

 

Thảo luận cho bài: "Thu Cô Liêu"