Thu dạ cùng thanh 秋夜蛩聲 • Tiếng dế đêm thu

Tác giả:

Nhất thiên tinh đẩu dạ trầm trầm,
Sạ đính thanh thanh tứ bất câm.
Cách trúc cao đê xao bính chẩm,
Hoà sương đoạn tục tả thương âm.
Sầu xâm giác thú tam canh nguyệt,
Hoán khởi hương khuê vạn lý tâm.
Tiêu thiết hoành thu nam tử tháo,
Đinh ninh mạc sử nhập nhân thâm.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đêm sâu thăm thẳm sao đầy trời,
Rền rĩ tiếng trùng dạ chẳng nguôi.
Cách trúc điệu buồn quanh gối rộn,
Hoà âm tháng bảy quyện sương rơi.
Trăng khuya vạn dặm sầu chinh phụ,
Thương nhớ ba canh át ốc còi,
Thu giục chí trai ngang ngọn giáo,
Đinh ninh chẳng để tấm son lơi.

 

Thảo luận cho bài: "Thu dạ cùng thanh 秋夜蛩聲 • Tiếng dế đêm thu"