Thú Đau Thương

Tác giả:

Lưu trọng Lư


Trình bày:
Thái Hiền và Thái Hằng

Trình bày:
Julie Quang

Saigon
1960

Tình đã len trong mầu nắng mới Lòng anh buồn vời vợi em ơi! Niềm ái ân rung động trên môi Tình đâu khôn lựa nên lời thắm tươi Đã héo lắm nụ cười trong mộng! Đã mờ dần hình bóng thân yêu! Đã lam tím cả cảnh chiều Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn Để gối chăn nằm yên chốn cũ Hãy lịm người trong thú đau thương Tình đã không một lần nữa tới Nhìn nhau buồn vời vợi em ơi Rượu ái ân em cạn trên môi Lệ anh xin nhỏ nên lời đắng cay Hãy xếp lại muôn vàn ân ái Đừng thương nhau đừng ái ngại nhau! Thuyền yêu không ghé bến sầu Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng Thành kiếp sao còn băng mãi mãi Để lòng buồn mãi mãi không thôi!!!

Tài liệu tham khảo: Phạm Duy Tuyển tập 2 “Vườn Thơ Cánh Nhạc” – Ba Mươi bài thơ phổ nhạc [Nhà sách Nam Á Paris 1989]

 

Thảo luận cho bài: "Thú Đau Thương"