Thu điếu (I)

Tác giả:

Cá đâu đớp động dưới chân bèo
(Nguyễn Khuyến)

Mộng đầu sông
mưa ngâu
thuyền bến cũ
Lòng đò đưa
đuôi con nhớ quẫy cờ
Cá đớp động bóng lay vầng tuổi nhỏ
Phao chìm
câu giật hẫng một tình khô
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Thu điếu (I)"