Thu Hoài Niệm

Tác giả:

Lác đác rơi rơi những lá vàng

Hồn ai đầy đọng nỗi riêng mang
Hoàng hôn đang điểm trên đồi vắng
Sương bạc trải dần khuất mây ngang
Khúc hát tình đưa còn văng vẳng
Đoản nhạc yêu đương vọng ngút ngàn
Ôn lại mùa xuân bao thương nhớ
Nay còn hoài niệm lúc thu sang.

Việt Dương Nhân

Paris, chiều thu 9.10.2006

 

Thảo luận cho bài: "Thu Hoài Niệm"