Thu Hoài Niệm

Tác giả:

Thu đi trong tiếng lá rơi, để lại thời gian úa vàng
Em đi bước chân vô tình, đi qua tình yêu lãng quên
Thu đi xuân còn xa quá ! Đêm đêm nghe lòng buốt giá
Đông buồn đông buồn suốt một đời ta …

Em là … chút nắng chiều thu còn vương
Giữa đời, lỡ bước chờ ai bên chiều
Dường như mùa thu ngủ trong bóng lá
Dường như tình yêu bay xa bay xa …

… <*> … <*> …

[ => Thu đi trong tiếng ……. => ngủ trong bóng lá ]
Dường như tình yêu đã quên kỷ niệm

Thu đi trong tiếng lá rơi
Thu đi trong tiếng lá rơi
Để lại thời gian buốt giá …. và … tôi …..

Thảo luận cho bài: "Thu Hoài Niệm"