Thu Hồng

Tác giả:

thơ Du Tử Lê


Trình bày:
Diễm Liên

Và tháng Tám, dòng sông về rất lạ
Mùa thu tôi, em thả tóc đi qua
Rụng xuống mãi đầy lòng tôi u buồn
Chiều quê người, từng phiến lá thiết tha

Thanh xuân người như chiếc lá chưa rơi
Lời nói thật, cuối đời tôi muốn khóc
Sớm thu về, hong tóc cũ đi qua

Và tháng Tám, cỏ cây trong mắt thầm
Về theo em, vui lại với chân quen
Về theo em, ràn rụa nhớ môi tìm
Bài thơ nhỏ vàng theo lá cuốn bay

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD K. Khúc của Lê III
HT Productions – 2002

 

Thảo luận cho bài: "Thu Hồng"