Thu Hứng

Tác giả:

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,

Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
Tùng cúc lưỡng khai: tha nhật lệ,
Cô chu nhất hệ: cố viên tâm.
Hàn y xứ xứ thôi đai xích,
Bạch đế thành cao cấp mộ châm.

Dịch:

Vàng úa rừng phong, hạt móc bay,
Non Vu hiu hắt phủ hơi may.
Giòng sông cuồn cuộn, trời tung sóng,
Ngọn ải mờ mờ, đất rợp mây.
Lệ tủi: sợ coi chòm cúc nở,
Lòng quê: mong buộc chiếc thuyền đầy.
Giục ai kéo thước lo đồ lạnh,
Đập vải trời hôm rộn tiếng trầy.

Ngô Tất Tố dịch (Đường Thi)

trích: Câu Hỏi Văn Chương
copyright 1992 Vũ Huy Bá

Thảo luận cho bài: "Thu Hứng"