Thu lôi

Tác giả:

Tình sét đánh má đồi môi bão ập
Yêu một liều xuân bất chấp thu lôi.

Thảo luận cho bài: "Thu lôi"