Thu Muộn

Tác giả:

Kỷ niệm trong nhau lại hiện về

Mùa thu lá đổ đỏ cơn mê

Chợt thấy như anh về đâu đó

Trong giấc mơ em người tình si

Mùa thu anh đến gió mơn man

Tình anh say đắm tựa cung đàn

Yêu nhau đi nhé nghìn năm nữa

Một lối em về chửa sang ngang

Mùa thu anh đến lá thu rơi

Làm vỡ tim em nhịp bồi hồi

Sóng lòng trổi dậy bao thương nhớ

Là cả trời thu đó anh ơi

Anh đến mùa thu gió mưa lay

Trái tim se thắt với tháng ngày

Muốn nói yêu anh từ muôn kiếp

Nhưng sợ ân tình mau đổi thay

Yêu lắm mùa thu nơi anh đến

Ta đã gặp nhau chuyện tình cờ

Một lần miên viễn thôi anh nhỉ

Để lại đời nhau một giấc mơ

Miên Thụy

102905

Thảo luận cho bài: "Thu Muộn"