Thu Mỹ

Tác giả:

Thu Mỹ

Cao cao nhà chọc trời
Mùa thu vàng hơi hơi
Bởi Thu về nhưng thiếu
Chiếc lá đầu mùa yêu !

Thảo luận cho bài: "Thu Mỹ"