Thử Ngồi Xuống Một Lần

Tác giả:

Ngồi xuống mà nghe

mưa vọng lên từ đất

tiếng than của cỏ cháy lòng

sinh sôi và mục rữa

hư không vào hư không

Ngồi xuống mà nghe

tim ta vỗ vào mặt đất

nhịp trống hững hờ trăm năm bất tuyệt

vọng vang điều hồ như

hồ như…hồ như…

Ngồi xuống mà nghe

côn trùng rủ rê tiếng lạ

chào em, chào em

về cõi mơ hồ

khẽ khàng thở vội,

rồi đi…

Thảo luận cho bài: "Thử Ngồi Xuống Một Lần"