Thu Ở Sông Hàn

Tác giả:

Em ạ, sông Hàn nắng đã phai
Dòng châu chín lịm sắc thu rồi
Vòm quang, mây biếc, hàng cây biếc
Trời đất xênh xang cả mắt người.

Tiếc thế, giá mà em ở cạnh
Ta men dọc gió tới Hòa Vang
Thèm trông non nước trèo Non Nước
Tàn chiều lội ngược ải Vân quan

ở đây thu đẫm từng con phố
Thu đẫm lên chừng cả dáng cây
Những người buôn gánh tràn ra ngõ
Bưởi, quýt, boòng boong, na, mít đầy…

Đà Nẵng lập thu dường rất sớm
Cầu Hàn cong lả nét mày duyên
Em ạ, giá mà em ở cạnh
Ta lên cầu!
Thu theo ta lên!

Thảo luận cho bài: "Thu Ở Sông Hàn"