Thu Phai

Tác giả:

Tóc mùa thu môi hồng em ngủ
Sợi ngắn dài vai khẽ chạm vai
Hương thơm ở lại đêm dài
Giật mình thức giấc thu phai thuở nào

Thảo luận cho bài: "Thu Phai"