thu phân

Tác giả:

hỡi người của mười năm không gặp
tôi buồn nên nhớ người vu vơ
đêm qua có phải thu về lại
nên sáng nay trời biết mộng mơ?
hôm xưa có phải ai hò hẹn
một kiếp trần gian, một cuộc chờ
trời đất mấy mùa, tôi có đủ
nhưng đời vẫn vắng một mùa thơ!

Nguyễn Thị Minh Thủy

Thảo luận cho bài: "thu phân"