Thu Rơi Từng Cánh

Tác giả:


Mùa thu hoa cúc lại tàn,
Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong.
Người về để lạnh phòng không,
Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.
Có người cung nữ họ Vương,
Lên lầu nhìn dải sông Hương nhớ nhà.

 


Thảo luận cho bài: "Thu Rơi Từng Cánh"