Thu Sang

Tác giả:

Trời vừa nhắc tới mùa thu
Qua vàng giọt nắng, qua mờ hơi sương
Qua đôi góc phố con đường
Vàng rơi mấy lá, ngập ngừng em qua
Gót hồng buông nhẹ lụa là
Đưa làn mây trắng khẽ xa cổng trường

Thảo luận cho bài: "Thu Sang"