Thu Sang

Tác giả:

Sáng nay mở cửa đón thu phong
Tiết lạnh tái tê buốt cõi lòng
Sương phủ lối mòn che lá rụng
Mây giăng khắp nẻo áng trời đông
Dế mèn thỏ thẻ bên bờ cỏ
Chim chít líu lo cạnh khóm hồng
Em đến thăm anh hồn ấm lại
Cho tình thu mãi thắm duyên nồng

Thảo luận cho bài: "Thu Sang"