Thu Sầu

Tác giả:

Những chiếc lá vàng lả tả rơi
Lăn theo gió lộng thổi bên trời
Mịt mùng cuốn cuộn như tràn đó Thứ Sáu
Thăm thẳm xoáy xoay biết đổ nơi
Lòng xót trông chờ vời hết kiếp
Tâm thương ngóng đợi mỏi tàn hơi
Xót xa ngàn nỗi đời vương vấn
Tê tái Thu sầu giọt đắng khơi!
Bác Từ

Thảo luận cho bài: "Thu Sầu"