Thứ Sáu Buồn

Tác giả:

Thứ Sáu này đây em ở đâu ?

Có nghe trong gió tiếng mưa sầu

Có nằm thao thức khi đêm xuống

Lệ có vương sầu, đôi mắt nâu ?

Thứ Sáu trong anh những nỗi buồn

Sầu giăng kỷ niệm mãi còn vương

Tim như khô héo cùng năm tháng

Phố vắng u buồn tiếc nhớ thương

Xa cách bao giờ thôi nhớ mong

Tình tôi ngày ấy mãi trong lòng

Mang chi nỗi nhớ gom thành lê.

Cho tiếng thơ buồn, nỗi đợi trông

Bến cũ hôm nào thiếu vắng em

Mình anh thơ thẩn mãi đi tìm

Gió chiều Thu lạnh bên bờ vắng

Con sóng vô tình lướt nhẹ êm

Thứ Sáu chiều nay em ở đâu ?

Cho mưa rơi ướt lệ thêm sầu

Phố buồn vẫn đợi ngày em đến

Ngày tháng xin còn mãi nhớ nhau

Nguyễn Vạn Thắng

Thảo luận cho bài: "Thứ Sáu Buồn"