Thứ Sáu Điên

Tác giả:

Thứ Sáu này anh có nhớ em không
Thứ Sáu này em nhớ anh như điên
Sáng thức dậy chờ mãi tiếng phone reo
Đợi mãi tiếng anh yêu
Hẹn đón nhau rong choi

Thứ Sáu này homework nhớ anh ghê
Thứ Sáu này hai đứa đi ciné
Thứ Sáu này con mắt trái lao xao
Lòng chắc có tin vui, mình sẽ có nhau thôi

Ngồi trong lớp mà cơn mơ bay cao
Vì chiều thứ sáu tình đẹp hơn trăng sao
Ngày vui hỡi, đừng phôi pha tin yêu
Thời gian không trôi mau
Để tình yêu đẹp mãi

Thứ Sáu này anh nhớ phone nghe anh
Thứ Sáu này là thứ sáu yêu điên
Thứ Sáu này con mắt trái lao xao
Lòng chắc có tin vui, mình sẽ có nhau thôi

Thứ Sáu này anh nhớ phone nghe anh
Thứ Sáu này là thứ sáu yêu điên
Nhớ lắm rồi tình mãi cú xôn xao
Chờ ngóng đón tin nhau
Chợt có tiếng phone reo

Thảo luận cho bài: "Thứ Sáu Điên"