thứ sáu thơ

Tác giả:

..thứ sáu làm thơ đón lá vàng 

trời đang u ám rước thu sang 
gió đem cái lạnh co ro đến 
quên nói yêu ai để lỡ làng 

đường xưa chốn cũ đêm nào nhớ 
tay vòng ghì chặt bớt bơ vơ 
ngực em thơm quá đem má ấp 
lưng dài vai nhỏ đẹp như thơ 

rồi ngày xa cách đi vội vã 
chỉ nhớ dáng em rất mượt mà 
những lần mê đắm hương ân ái 
dư âm mờ nhạt có chăng là 

mỗi khi thu rải lá khắp trời 
gợi nhớ tình hoa một kiếp đời 
run môi tên gọi sao se thắt 
yêu em trân quí mãi ….khánh ơi

 

Thảo luận cho bài: "thứ sáu thơ"