Thu sớm gặp mưa

Tác giả:

Độc bả trà âu trấn tịch hàn,
Kinh phong xuy vũ quá sơn yêu.
Bất tri thử ngoại Hương giang thuỷ
Trương đắc thu lai đệ kỷ kiều.

Dịch nghĩa

Nâng chén trà uống để chống lại cái lạnh lẽo và tĩnh mịch (ở xứ Huế),
Gió lớn thổi mưa tới lưng núi.
Không biết ngoài sông Hương nước sông ra sao,
Mùa thu nước dâng cao đã ngập bao nhiều cầu?
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Thu sớm gặp mưa"