Thu sơn tiêu vọng 秋山霄望 • Đêm thu đứng trên núi trông

Tác giả:

Dĩ quá trùng dương khí thượng ôn,
Hàm bôi tận nhật ỷ sài môn.
Lục hoàn thuỷ đới nghi tương thúc,
Thanh nhiễm thiên y bất kiến ngân.
Phong thử thường như ngũ lục nguyệt,
Vũ lôi viễn nhập lưỡng tam thôn.
Quy lai toại ngã điền viên thú,
Thế sự tao đầu tiếu bất ngôn.

Dịch nghĩa

Đã qua tết Trùng dương mà khí trời còn nóng,
Suốt ngày chỉ ngồi tựa cửa sài uống rượu.
Dòng nước biếc vây quanh như cái đai thắt lại,
Da trời xanh ngắt như chiếc áo không thấy vết khâu.
Nắng gió vẫn như ngày tháng Năm tháng Sáu,
Tuy có mưa sấm nhưng ở tận mấy làng xa.
Về nghỉ là được thoả cái thú điền viên của ta,
Còn mọi việc trên đời, có nghe thấy cũng chỉ gãi đầu mỉm cười không nói

Thảo luận cho bài: "Thu sơn tiêu vọng 秋山霄望 • Đêm thu đứng trên núi trông"