Thu Tha Hương

Tác giả:

1.

Có mùa thu nào không đổ lá
Lá mùa thu nào không vàng úa
Heo may chất ngất tiếng thu buồn
Vẫn màu vàng thu của tranh của thơ
mà tôi vẫn yêu năm nào
Nay cớ sao thu buồn
……..
Có phải vì thu thiếu dáng em
Có phải vì thu vắng bóng quê
Nên bầu trời không xanh
Nên bầu trời vương mây đen
Lá vàng sao rướm máu
Buốt tim kẻ tha hương

2.
Có người em nhỏ nơi miền quê
Trông chờ tôi về trong mùa thu
Thu đi, thu đến, tiếng thu buồn
Mắt người tình thơ đỏ hoe chờ trông
Người đi vẫn đi chưa về
Thương dáng hoa phai tàn
…………..

Thế rồi mùa thu vẫn cách xa
Thế rồi mùa thu vẫn nhớ thương
Nên bầu trời không xanh
Nên bầu trời vương mây đen
Lá vàng sao rướm máu
Buốt tim kẻ tha hương

***********

Xin mời nghe Thanh Tuyến trình bầy :

geocities.com/nhatvu2k/nvThuThaHuong2.html

Thảo luận cho bài: "Thu Tha Hương"