Thu thanh đạm

Tác giả:

Nguyễn Khuyến
(1835 – 1909)

Ngõ trúc xanh hơn từ độ ấy 
ao làng thẳm lặng một tờ thư 
thuyền câu muốn gửi câu thơ cổ 
chẳng biết bao giờ mới tới thu? 

Kể từ dạo ấy cà chăm nụ 
mướp, bầu chăm quả, cải chăm hoa 
ao sâu nước cả vui chài cá 
mỗi khi có bạn đến chi nhà…

Thảo luận cho bài: "Thu thanh đạm"