Thu Trên Đảo Kinh Châu

Tác giả:

Đàn chim bay thiết tha, trên núi cao miền xa

Mang theo những nỗi buồn mộng mơ
Nguồn thảm sầu đã qua.
Khi ta đi liễu đang còn xanh lá
Trong đám cây oanh hót vài lời ca để chòng đám hoa

Ngày nay cúc đẫm thâu, hoa héo khô vì đâu.
Chim oanh nhắc tiếng một vài câu để thương đời cúc thâu
Sông Kinh Châu có con buồm trắng
Gió thu mang người biệt ly vào cảnh sầu đó chăng

Hồn thu theo gió đến ngọn núi chót cao cạnh mây
Gió đưa hồn thu xuống cây
Bao lá rơi để gió thu cuốn đi.

Nhạc Tiền Chiến – Kẻ Sĩ xuất bản – Xuân Thu in tại Sài Gòn 1970-

Thảo luận cho bài: "Thu Trên Đảo Kinh Châu"