Thu Trở Giấc

Tác giả:

Thu vừa về đêm qua
nghe trong màu mây trở
không gian hiu hiu lạnh
lá nằm im im thở
 

Thu trăn trở đêm qua
điễm tím thêm sắc lá
con đường quanh quanh lạ
bóng sương mờ phôi pha

Thu vừa về sáng nay
nghe buồn vây không khí
gió ru cành lá mõng
đong đưa bước chân đi

Thu trở giấc đêm qua
em trở giấc đêm qua
nghe vai rung lành lạnh
đâu vòng ôm thiết tha

ttlu
09.12.2007 

Thảo luận cho bài: "Thu Trở Giấc"