Thủ trưởng… tại gia

Tác giả:

Ta là thủ trưởng tại gia,
Vợ là cấp dưỡng, con là giao thông.
Cháu là thường trực lông-tông
Khi nào có khách, mời ông vào nhà.
Mạn đàm trào phúng thi ca,
Điếu thuốc “Lao động”, ấm trà “Thanh hương”
Làm ăn giờ giấc đàng hoàng,
Sớm chiều nghe kẻng công an láng giềng.


20-12-1965 

Thảo luận cho bài: "Thủ trưởng… tại gia"