Thu Tưởng Nhớ

Tác giả:

(1995)

Mùa thu cho lá vàng rơi bên thềm
Nhạt nhòa mơ dưới trăng
Gợi thoáng lòng ta bao niềm nhung nhớ
Người có thấu chăng tình xa xưa ấy

Rồi đây như gió nhẹ vương bên trời
Tình theo những tháng năm trôi
Lòng vương bao nhớ mong
Thu sầu ai oán than cùng ánh tà dương

Hãy nói đi em yêu
Mầu thời gian có thấp thoáng trôi
Lời thề hẹn nghìn đời
Dù hôm nay có là mãi chia phôi
Dù tình yêu có nhạt phai rồi
Ngậm ngùi đếm từng chiếc lá rơi

Chiều thu nhẹ lướt hồn mang mang sầu
Dạt dào lệ mãi tuôn mau
Người xưa thôi khuất xa
Thu về mang giá băng, buồn trôi ngàn năm…

Thảo luận cho bài: "Thu Tưởng Nhớ"