Thu Vàng Sắc Nhớ

Tác giả:

Gió sớm thu về lá uá rơi

Xa trông ngõ vắng tận chân trời

Vàng ươm sắc mới hồn cô tịch

Xanh nhạt màu xưa xác tả tơi

Ta lỡ lạc nhau từ mộng chớm

Ngập ngừng tìm lại ước mơ vơi

Buồn vương cánh lá mùa thu lại

Đời cũng bạc màu tóc trắng phơi.

hayêndu (mùa thu 2005)

Thảo luận cho bài: "Thu Vàng Sắc Nhớ"