Thu Về Phố Nhỏ

Tác giả:

Hà Nội vào thu
Mùa thu phố nhỏ
Thu buồn không nói mùa thu cũng xa
Cây bàng trước ngõ lặng nghe thu về
Bao lần lỡ rụng chỉ tại Mùa Thu

Mùa thu không tên không biết mình bao tuổi
Chỉ có cây bàng cứ ra theo mùa đông
Mùa thu không biết đơn côi
Cây bàng giờ bao chiếc lá vàng theo hoài mùa thu
Bao chiếc lá vàng theo hoài mùa thu

Hà Nội hôm nay thu bước vào phố nhỏ
Chỉ có cây bàng đứng ngóng đợi một mùa thu

Mùa thu không tên không biết mình bao tuổi
Chỉ có cây bàng cứ ra theo mùa đông
Mùa thu không biết đơn côi
Cây bàng giờ bao chiếc lá vàng theo hoài mùa thu
Bao chiếc lá vàng theo hoài mùa thu …

Hà nội hôm nay bâng khuâng
Cây bàng già thương chiếc lá vàng hững hờ mùa thu …

Thảo luận cho bài: "Thu Về Phố Nhỏ"