Thu Về

Tác giả:

Em về, áo mỏng – mù sương 
Nghiêng hồn sông núi, lạc đường chim bay 


Ta – con đường – đứng cuối ngày 
Lặng thinh hứng lá rụng đầy hai vai 
Đường xưa in những dấu hài 
Giẫm trên lá. Vỡ. Một thời yêu nhau 


Chênh vênh nửa mảnh tình sầu 
Cùng trăng – bạc trắng một mầu thiên thu 
Đêm, ta hóa kiềp sa mù 
Bay trên đỉnh núi dật dờ. Đợi em 
Hồn ta như phiến đá mềm 
Nằm yên nghe gió lộng trời: nhớ, thương 


Kìa, em! Áo mỏng – mù sương 
Ngẩn ngơ ta đứng giữa đường – mộng du 

Thảo luận cho bài: "Thu Về"