Thu Xa Nguời

Tác giả:

Ai biết Thu sau ta mất nhau
Mà nghe trong gió thoáng Thu sầu
Men say không đủ đành câm lặng
Cúi mặt mà đi trong tịch liêu

Sao anh bảo tình mình thiên thu
Bây giờ tình lạc dấu sương mù
Nuối tiếc có về trên mắt lệ?
Môi hờn có dỗi cũng đi hoang

Tình tháng chín bên giòng sông cạïn
Thu chưa về mà đã ra đi
Như anh đã ra đi….a

11-7, 2010

Thảo luận cho bài: "Thu Xa Nguời"