Thu xa vắng

Tác giả:

Chiều nhạt nắng

khoảng trời xa vắng
cánh chim đơn côi
của mùa thu chết
bay xa khỏi tầm với
đêm đen…

Ánh sao băng vụt tắt
tia mắt sáng lên trong đêm tối nguyện cầu
tiếng vọng nhẹ nhàng
đến bên tôi
như tiếng lá khô thì thầm gọi tên em
và tất cả biến thành ảo giác
khi môi kề môi …
…ghì xiết …
hơi thở gấp… dồn lên khoé mắt yêu thương…

Thu dần khuất
đời tắt lịm khúc quanh
tim thành gỗ đá
lá rụng rơi
trơ trọi nhánh văn chương
mỏi mòn
ngã quỵ

Thảo luận cho bài: "Thu xa vắng"