Thư Xanh

Tác giả:

Em gửi cho anh
Lá thư màu xanh
Chút tình thơ dại
Bỏ lơ sao đành

Đáp thì chẳng đặng
Hỡi em thiên thần

Đêm nay sáng tác
Lòng anh phân vân

Thảo luận cho bài: "Thư Xanh"